raty
OPINEO.PL
zobacz opinie o nas
dotapy

Klasyfikacja olejów

Wyjaśnienie klasyfikacji

SAE (Society of Automotive Engineers = Amerykańskie Stowarzyszenie Inżynierów Samochodowych)

Instytucja odpowiedzialna za normy przemysłu samochodowego USA (paliwa, oleje, parametry świateł, standaryzacja elementów), zwykle odmienne od przyjętych w Europie niemieckich norm DIN. W przemyśle olejowym SAE określa stopnie lepkości w warunkach wysokich oraz niskich temperatur. Przeważnie na opakowaniu oleju widzimy duże oznaczenie, np. 15W-40. Jest to oznaczenie instytutu SAE które informuje nas między innymi o tym, że olej jest wielosezonowy. Jeżeli spotkamy olej z oznaczeniem, np. 15W lub 40 to oznacza, że olej jest jednosezonowy (zimowy lub letni). Im niższa wartość liczby przed literą "W", tym olej lepiej zachowuje się wniskich temperaturach; wyższa wartość liczby po literze "W" oznacza lepsze cechy lepkościowe wtemperaturach wysokich

SAE OKREŚLA NAM TYLKO I WYŁĄCZNIE JAKA JEST LEPKOŚĆ OLEJU W OKREŚLONYCH TEMPERATURACH.
SAE NIE OKREŚLA JAKOŚCI OLEJU. SAE NIE OKREŚLA, CZY OLEJ JEST MINERALNY, PÓŁSYNTETYCZNY CZY SYNTETYCZNY. SAE NIE MOŻE BYĆ JEDYNYM PARAMETREM/ARGUMENTEM PRZY DOBORZE OLEJU.

 


API (American Petroleum Institute)
Amerykański Instytut Naftowy (American Petroleum Institute) jest zrzeszeniem branżowe producentów ropy naftowej. Jego członkami jest 400 spółek działających w branży, które zajmują się m.in. produkcją, rafinacją i zaopatrzeniem w ropę, eksploatacją rurociągów naftowych czy transportem morskim. Instytut opracowuje normy , które podążają za rozwojem potrzeb amerykańskich konstruktorów samochodów. Każda nowa specyfikacja odpowiada zaostrzeniu poziomu wymagań dla danego środka smarującego. Najwyższymi poziomami wymagań charakteryzują się obecnie kategorie API SN (dla silników benzynowych) oraz API CI (dla silników wysokoprężnych).
API oznacza normy kombinacjami liter. W oleju SL/CF "S" oznacza, że nadaje się on do silników benzynowych, a druga litera to klasa jakości - im dalsza litera alfabetu, tym wyższa jakość (najwyższa obecnie wartość to M). Oznaczenie "C" świadczy o przydatności oleju do silników Diesla. Najwyższa klasa to CI.
Dla silników ZI kategorie: SA, SB, SC, SD, SE, SF, SG, SH, SJ, SL, SM, SN (dalsza kolejność drugiej zliter symbolu walfabecie oznacza olej nowocześniejszy; analogicznie dla silników ZS kategorie:  CA, CB, CD, CE (przestarzałe), CF, CG, CH, CI (cyfra 2– silniki dwusuwowe, 4– czterosuwowe); oleje przekładniowe oznaczane są symbolem GL

Klasyfikacja API S (silniki benzynowe)

API SA

Oleje nie zawierające dodatków uszlachetniających. (przestarzała)

API SB

Oleje dla silników z niskim obciążeniem skonstruowanych przed 1958r. (przestarzała)

API SC

Oleje dla silników konstruowanych na początku lat 60. (przestarzała)

API SD

Oleje dla wysoko obciążonych silników (silniki samochodowe lat produkcji końca lat 60 i początku 70). (przestarzała)

API SE

Oleje do silników konstruowanych w latach 70-tych. (przestarzała)

API SF

Oleje do silników o konstrukcji z lat 80-tych. (przestarzała)

API SG

Olej dla najwyższych wymagań. Jak SF + ochrona przed tworzeniem osadu. Oleje te wprowadzone zostały pod koniec lat 80-tych. (przestarzała)

API SH

Specyfikacja wprowadzona w 1993r. Podwyższono wymogi dotyczące odporności na utlenianie oraz ochronę przeciw korozji. (przestarzała)

API SJ

Specyfikacja wprowadzona w 1996 roku. Tak samo jak SH + lepsze parametry pracy w niskich i wysokich temperaturach, lepsza współpraca z katalizatorami oraz zwiększona oszczędność paliwa. (obowiązująca)

API SL

Specyfikacja wprowadzona w 2001r. zastępująca klasyfikację SJ. Oleje do wszystkich silników używanych obecnie. Doskonała ochrona silnika w wysokich temperaturach oraz zmniejszone zużycie oleju i paliwa. (obowiązująca)

API SM

API SN

Specyfikacja, weszła w życie w lipcu 2004r do benzynowych silników aut osobowych. (obowiązująca)


Najnowsza specyfikacja, weszła w życie w2010r do benzynowych silników aut osobowych. (obowiązująca)


lasyfikacja API C (silniki Diesla)

API CA

Oleje dla silników z niewielkim obciążeniem. (przestarzała)

API CB

Oleje dla silników z niewielkim obciążeniem. Charakteryzują się lepszymi własnościami przeciw zużyciowymi w stosunku do olejów klasy CA. (przestarzała)

API CD

Oleje do silników zarówno wolno ssących jak i doładowanych. Zapewniają ochronę przed zużyciem, korozją oraz chronią przed powstawaniem osadów wysokotemperaturowych. (przestarzała)

API CD II

Oleje do dwusuwowych silników Diesla. (przestarzała)

API CE

Oleje do doładowanych silników wysokoprężnych, pracujących pod dużym obciążeniem zarówno przy wysokiej, jak i niskiej prędkości obrotowej. (przestarzała)

API CF4

Oleje do szybkoobrotowych czterosuwowych silników wysokoprężnych. Zastępuje klasyfikacje CE w silnikach Diesla zasilanych paliwem o niskiej zawartości siarki. (obowiązująca)

API CF

Specyfikacja olejów silnikowych dla silników wolno ssących oraz doładowanych, pracujących pod dużym obciążeniem, zasilanych paliwem o zróżnicowanej jakości. (obowiązująca)

API CF2

Oleje do wysoko obciążonych dwusuwowych silników wysokoprężnych. Zastępuje klasyfikację CDII. (obowiązująca)

API CG-4

Oleje te produkowane od około 1998 r. przewyższają oleje klasy CF-4. Stanowi standard dla nowoczesnych 4-suwowych silników Diesla. (obowiązująca)

API CH-4

Jest stosunkowo rzadko używanym olejem najnowszej generacji od roku 2001. (obowiązująca)

API CI-4

Dotychczas najwyższa klasa jakości olejów wprowadzona w 2002. Oleje tej klasy używane są dla najnowocześniejszych, wysokoprężnych 4-suwowych wysokoobrotowych silników Diesla przede wszystkim aby podnieść poziom redukcji emisji szkodliwych substancji. Przewidziana dla samochodów wyposażonych w nowoczesne systemy oczyszczania spalin. (obowiązująca)ACEA (Association des Constructeurs Europeens d'Automobiles / European Automobile Manufacturers Association) - w tłumaczeniu na Polski oznacza Asocjacja Europejskich Konstruktorów Samochodowych. Klasyfikacja ACEA zastąpiła wcześniejsze i nieważne już normy CCMC (Komitet Konstruktorów Wspólnego Rynku). Normy ACEA określają specyfikacje, oparte na testach wykonywanych na silnikach europejskich konstruktorów samochodów.

Dla silników ZI wsamochodach osobowych kategorie: A1, A2, A3, A5 (bez prostej gradacji właściwości); dla silników ZS w samochodach osobowych i dostawczych analogicznie: B1, B2, B3, B4, B5; dla silników ZS z filtrem cząstek stałych wsamochodach osobowych kategorie: C1, C2, C3; dla silników ZS w ciężkich pojazdach użytkowych: E1, E2, E3, E4 (dla Euro 3), E5, E6, E7

Główny podział ACEA

ACEA A
Dla silników benzynowych.
ACEA B
Dla silników Diesla w samochodach osobowych.
ACEA A/B

Dla silników benzynowych i lekko obciążonych silników Diesla

ACEA C

Oleje kompatybilne z systemem katalitycznym dla silników benzynowych i Diesla z wtórnym obiegiem spalin i o niskiej zawartości siarki, fosforu i popiołów siarczanych (SAPS).

ACEA E

Dla wszystkich wysoko obciążonych silników Diesla jak, np. w ciężarówkach, maszynach.

Klasyfikacja ACEA A

ACEA A1
Jakość standardowa.
ACEA A2
Wysoka jakość standardowa.
ACEA A3

Wyższa jakość zachowania w stosunku do temperatury oraz oksydacji.

ACEA A4

Kategoria zarezerwowana dla przyszłych konstrukcji silników benzynowych wyposażonych w bezpośredni system wtrysku paliwa.

ACEA A5

Oleje silnikowe dające możliwość redukcji konsumpcji paliwa oraz umożliwiające wydłużenie rekomendowanych przez producentów przebiegów między obsługowych.

Klasyfikacja ACEA B

ACEA B1

Jakość podstawowa.

ACEA B2

Wysoka jakość standardowa.

ACEA B3

Wyższa nośność sadzy oraz ochrona przed zatarciem.

ACEA B4

Dla silników z bezpośrednim wtryskiem paliwa.

ACEA B5

Najwyższa jakość gwarantująca maksymalną oszczędność paliwa.

Klasyfikacja ACEA A/B

ACEA A1/B1

Olej przeznaczony do użycia w silnikach benzynowych i silnikach wysokoprężnych lekkich samochodów ciężarowych. Olej przeznaczony szczególnie do stosowania dla silników wykorzystujących oleje o niskim tarciu i niskiej lepkości o HTHS od 2,6 do 3,5MPa.s. oleje te mogą być nieodpowiednie do użycia w niektórych typach silników. W razie wątpliwości należy sprawdzić instrukcję, lub poradnik właściciela.

ACEA A3/B3

Stabilny, utrzymujący właściwości olej, przeznaczony do użycia w silnikach benzynowych samochodów osobowych o wysokich charakterystykach pracy, oraz silnikach wysokoprężnych lekkich samochodów ciężarowych i/ lub przedłużonych przedziałach czasu wymiany oleju tam, gdzie podane jest to przez producentów silników i/ lub silnikach wykorzystujących przez cały rok oleje o niskim stopniu lepkości i/ lub dla silników o ciężkich warunków pracy, zgodnie z zaleceniami producenta silnika.

ACEA A3/B4

Stabilny, utrzymujący właściwości olej do stosowania w silnikach benzynowych i silnikach wysokoprężnych o bezpośrednim wtrysku o wysokich charakterystykach pracy, jednak odpowiedni również dla zastosowań opisanych w punkcie A3/B3.

ACEA A5/B5

Stabilny, utrzymujący właściwości olej do stosowania w przypadku dłuższych przerw w wymianie oleju w silnikach benzynowych o wysokich charakterystykach pracy, oraz w silnikach wysokoprężnych samochodów osobowych, a także lekkich samochodów ciężarowych przeznaczonych do stosowania olejów o niskiej lepkości o HTHS od 2,0 do 3,5MPa.s. oleje te mogą być nieodpowiednie dla niektórych typów silników. W razie wątpliwości należy sprawdzić instrukcję, lub poradnik właściciela.

Klasyfikacja ACEA C
ACEA C2

Stabilny, utrzymujący właściwości olej odpowiedni dla katalizatorów w pojazdach z DPF i TWC w silnikach samochodów osobowych o wysokich charakterystykach pracy, oraz silnikach wysokoprężnych lekkich samochodów ciężarowych, a także w silnikach benzynowych, które mogą stosować oleje o niskim stopniu tarcia i niskiej lepkości o HTHS wyższym, niż 2,9MPa.s. Oleje te zwiększają żywotność DPF i TWC, oraz zapewniają korzyści wynikające z ekonomicznego spalania.

 

Ostrzeżenie: oleje te mogą być nieodpowiednie dla niektórych typów silników. W razie wątpliwości należy sprawdzić instrukcję, lub poradnik właściciela.

ACEA C3

Stabilny, utrzymujący właściwości olej odpowiedni dla katalizatorów w pojazdach z DPF i TWC w silnikach samochodów osobowych o wysokich charakterystykach pracy, oraz silnikach wysokoprężnych lekkich samochodów ciężarowych, a także w silnikach benzynowych. Oleje te przedłużają żywotność DPF i TWC.

 

Ostrzeżenie: oleje te mogą być nieodpowiednie dla niektórych typów silników. W razie wątpliwości należy sprawdzić instrukcję, lub poradnik właściciela.

ACEA C4

Stabilny, utrzymujący właściwości olej odpowiedni dla katalizatorów w pojazdach z DPF i TWC w silnikach samochodów osobowych o wysokich charakterystykach pracy, oraz silnikach wysokoprężnych lekkich samochodów ciężarowych, a także silnikach benzynowych wymagających olejów o niskich wartościach SAPS i HTHS wyższym, niż 3,5MPa.s. Oleje te przedłużają żywotność DPF i TWC.

 

Ostrzeżenie: oleje te mogą być nieodpowiednie dla niektórych typów silników. W razie wątpliwości należy sprawdzić instrukcję, lub poradnik właściciela.

Klasyfikacja ACEA E
ACEA E1
Jakość standardowa. Wycofana w marcu 2000r.
ACEA E2

Olej ogólnego przeznaczenia do ulepszonych silników wysokoprężnych o naturalnym zasysaniu, oraz wyposażonych w turbosprężarki, o cyklach pośrednich, lub ulepszonych, oraz w większości silników o normalnych okresach wymiany oleju.

ACEA E3

Wyższa nośność sadzy, lepsza ochrona przed zatarciem oraz czystość wału i silnika.

ACEA E4

Stabilny, utrzymujący właściwości olej, zapewniający świetną kontrolę czystości tłoka, zużycia, usuwanie sadzy, oraz

stabilność środka smarowego. Zalecany jest dla silników wysokoprężnych o wysokich wartościach znamionowych,

spełniających wymagania emisji Euro 1, Euro 2, Euro 3 i Euro 4, oraz pracujących w bardzo ciężkich warunkach, to znaczy znacznie dłuższych przerwach w wymianie oleju zgodnie z zaleceniami producenta. Odpowiedni jest dla silników bez filtrów lotnych cząstek stałych, oraz dla niektórych silników EGR, oraz dla niektórych silników wyposażonych w systemy redukujące SCR NOx. Jednakże zalecenia mogą różnić się w zależności od producentów silników. W razie wątpliwości zaleca się sprawdzenie w instrukcjach kierowców, lub u lokalnych sprzedawców.

ACEA E5

Oleje stosowane w najnowocześniejszych silnikach wysokoprężnych spełniające wymagania Euro 1, Euro 2, Euro 3 i Euro 4. Ulepszona ochrona w stosunku do E4.

ACEA E6

Stabilny, utrzymujący właściwości olej, zapewniający świetną kontrolę czystości tłoka, zużycia, usuwanie sadzy, oraz stabilność środka smarowego. Zalecany jest dla silników wysokoprężnych o wysokich wartościach znamionowych,

spełniających wymagania emisji Euro 1, Euro 2, Euro 3 i Euro 4, oraz pracujących w bardzo ciężkich warunkach, o znacznie dłuższych przerwach w wymianie oleju zgodnie z zaleceniami producenta. Odpowiedni jest dla silników wyposażonych w, lub nie wyposażonych w filtry lotnych cząstek stałych, dla silników EGR, a także dla silników wyposażonych w systemy redukujące SCR NOx. Jakość E6 jest szczególnie zalecana dla silników wyposażonych w filtry lotnych cząstek stałych, oraz do stosowania z paliwem do silników wysokoprężnych o niskiej zawartości siarki (maksymalnie 50ppm). Jednakże zalecenia mogą różnić się w zależności od producentów silników. W razie wątpliwości zaleca się sprawdzenie w instrukcjach kierowców, lub u lokalnych sprzedawców.

ACEA E7

Stabilny, utrzymujący właściwości olej, zapewniający efektywną kontrolę w odniesieniu do czystości tłoka i polerowania gładzi tulei cylindrowej. Dalej, zapewnia on świetne parametry zużycia i kontrolę pozostałości gromadzących się na turbosprężarce, usuwanie sadzy, oraz stabilność środka smarowego. Zalecany jest dla silników wysokoprężnych o wysokich wartościach znamionowych, spełniających wymagania emisji Euro 1, Euro 2, Euro 3 i Euro 4, oraz pracujących w ciężkich warunkach, to znaczy znacznie dłuższych przerwach w wymianie oleju zgodnie z zaleceniami producenta. Odpowiedni dla silników bez filtrów lotnych cząstek stałych, dla większości silników EGR, oraz dla większości silników wyposażonych w systemy redukujące SCR NOx. Jednakże zalecenia mogą różnić się w zależności od producentów silników. W razie wątpliwości zaleca się sprawdzenie w instrukcjach kierowców, lub u lokalnych sprzedawców.

Legenda
SAPS

Popiół siarczanowy. Fosfor. Siarka.

DPF

Filtr cząstek stałych zawieszonych w gazie silników wysokoprężnych.

TWC

Katalizator trójdrogowy.

HTHS

Lepkość wysokotemperaturowa/ lepkość o wysokim stopniu poślizgu.

EGR
Recyrkulacja spalin